Velkommen til postkort fra Jæren

Jæren kort

boat

Velkommen til Jæren kort.

Jeg samler på gamle kort fra hele Jæren. Vil her vise noe fra mine samlinger.

Det er spennende med gamle kort fra bygder en kjenner og dermed kan se hvor mye som har forandret seg gjennom tidene.

Når jeg snart går inn i pensjonistens tidsalder, håper jeg at jeg får mye tid på oppdateringer her.

Postkort

 

En skikkelig postkort samler må vel ha postkort av seg selv i samlingen?

Prosjekt

Oppdaterte sider

Sirevåg er et tettsted i Hå kommune,  Rogaland, ved Sirevåg stasjon på Sørlandsbanen. Stedet er fiskerihavn med betydelig mottak og foredling; i 2018 ble det ilandført fangster til en førstehåndsverdi på 45,5 millioner kroner, vesentlig skalldyr og pelagisk fangst. Sirevåg har en fabrikk for produksjon av hundefôr.

Førsteleddet av navnet har usikker tolkning. Det kan være av verbet síga, ‘sige’, her i betydningen ‘strømføring’. Andreleddet er våg, ‘bukt’.

 

Tettsted og jernbanestasjon i Hå kommune, Rogaland, ved munningen av Ognaelva mellom Brusand og Sirevåg, i overgangen mellom Jæren og Dalane. Store sandstrekninger langs kysten ved Ogna stasjon.

Navnet er opprinnelig et elvenavn, antagelig av norrønt ógn, ‘skrekk, redsel’; kan sikte til strøm, isløsning, flom eller lignende i elva.

Brusand er et tettsted i Hå kommune, Rogaland, 18 kilometer nordvest for Egersund, på en smal sandstripe mellom Bjåvatnet (0,4 meter over havet) og havet, i overgangen mellom det flate Jæren i nordvest til et kupert heilandskap umiddelbart sørøst for tettstedet og Bjåvatnet. Brusand stasjon er fast stoppested på Jærbanen Egersund–Stavanger.

Navnet er sammensatt av gårdsnavnet Bru og sand og sikter til sandstrekningen som markerer overgangen til Jærens sletteland.