Gamle postkort fra
time

Time

Time er en kommune i Rogaland som ligger på Jæren og grenser til Sandnes i nord, til Gjesdal i øst, til Bjerkreim og Hå i sør og Klepp i vest. Kommunen har et areal på 182 km² og 18 656 innbyggere. Av arealet er 13 km² ferskvann og 68 km² jordbruksareal. Administrasjonssenteret Bryne er regionbyen på Jæren.