Gamle postkort fra
vigrestad

Vigrestad

 Vigrestad er et tettsted i Hå kommune sør på Jæren i Rogaland. Tettstedet har 2 110[1] innbyggere per 1. januar 2020, og ligger omtrent 7,5 kilometer sør for kommunesenteret Varhaug. Stedsnavnets førsteledd kan komme av det norrøne navnet vigr, som betyr spyd. Nord for bygda er det flere gravhauger fra jern- og bronsealderen.

Siden dette er mitt fødested har jeg selvfølgelig prøvd å få tak i flest mulig postkort herfra, men tror at dette er bygda i Hå som har færrest utgitte postkort